Historie Lefkády

Lefkáda (řecky Lefkas = bílá skála) je poměrně malý a hornatý ostrov. Víte ale, že tomu tak v minulosti nebylo?

Umělý ostrov

Otočný most u Aghia Mavra
Dnes spojuje řeckou pevninu s Lefkádou unikátní otočný most.

V 6. století před n.l. si Korinťané u břehů Lefkády a v Amvrakijském zálivu zakládají kolonie. Do té doby byla Lefkáda poloostrovem neboť byla k pevnině připojena úžinou. Kvůli tomuto pruhu země musely lodě, pokud se chtěly dostat na jih, celý ostrov obeplouvat. Korinťané se proto rozhodli tuto úžinu prokopat, aby se lodě mohly držet v bezpečí pobřeží a nemusely mít obavu z pirátů. Lefkáda je tedy ostrovem umělým.

Války

Během Peloponéské války v 1. století před Kristem Lefkáďané stranili Spartě. Účastnili se také Perských válek. Stáli po boku Alexandra Velikého proti Peršanům. Lefkáda je v tomto období, stejně jako celé Řecko, pod nadvládou Makedonců. Ta končí až příchodem Římanů v roce 197 před n.l.

Aghia Mavra

Aghia Mavra na mapě
Zřícenina hradu Aghia Mavra
Z někdejšího hradu Aghia Mavra zbyly dnes už jen trosky.

O ostrově existuje bohužel velice málo informací z 1. tisíciletí našeho století. Další podstatnou, známou událostí je až vybudování hradu Aghia Mavra ve 13. století našeho letopočtu. V této době je Lefkada pod správou italského rodinného klanu Orsini. V polovině 14. století se ostrov dostává do rukou Franských rytířů, kteří tyranizují domorodé obyvatele. K hradu Aghia Mavra přistavují stejnojmenný kostel. Pod tímto jménem je po léta znám i celý ostrov.

Turecká nadvláda

V roce 1362 se k moci dostává benátská rodina De Tocci. Za doby jejich vládnutí se Lefkáda těší finančnímu rozvoji a náboženské svobodě. Idylka končí roku 1479, kdy ostrov dobívají Turci, kteří ho, věrni své pověsti, pustoší. Zabíjejí tísíce lidí, další prodávají do otroctví. Aghia Mavra se stává základnou pirátů, kteří s Turky vždy dobře vycházeli. Zbylé obyvatelstvo ostrova žije v bídě. Roku 1684 přechází Lefkáda zpět pod Benátčany. Život na ostrově se ovšem příliš nezlepšuje.

Spojení s Řeckem

V roce 1797 jsou Jónské ostrovy včetně Lefkády předány Rusku. Na začátku 19. století Lefkádu postupně spravují Rusové, Turci, Francouzi a Britové. V roce 1815 se Jónské ostrovy stávají nezávislou republikou pod protektorátem Velké Británie s hlavním městem Korfu. Po roce 1864 se konečně připojují ke svobodnému Řecku. Řekové začínají znovu nacházet vlastní myšlenku demokracie v roce 1974, kdy zde definitivně končí režim vojenské diktatury. Celý proces vrcholí v roce 1980 připojením k Evropské unii.

Zemětřesení

Na Lefkádě jsou zemětřesení poměrně častá. Většinou se jedná o slabé otřesy v pozdních nočních hodinách, které běžný návštěvník ani nepostřehne. Není se čeho bát. V minulém století došlo ke dvěma velkým otřesům. V roce 1953 postihlo ostrov velké zemětřesení, které jej nadzvihlo o 30 cm. Ztráty na životech i majetku byly značné. Řekové se z něj poučili a nové stavby již s hrozícími otřesy počítají. Proto zemětřesení o síle 6,4 stupně Richterovy škály z roku 2003 takové škody nezanechalo. Téměř minutu dlouhý otřes nikoho nezabil, poničeno bylo jen několik domů, zřitil se prázdný kostel.Verze 2.0 | © 2005-08 Michal Pelikán | Tvorba stránek